Hỗ trợ khách hàng

Hotline
: 0984 084 881
Facebook
: Vesbo Việt Nam
Email
: tuanmanh83@gmail.com
Zalo
: 0984 084 881

1/       Công tác chuẩn bị:

01 máy hàn nhiệt ( Máy hàn chính hãng Vesbo là tốt nhất). Đầu hàn đủ cỡ. 01 kéo cắt ống. 01 thước mét. 01 bút đánh dấu.

 

      

2/       Cắt ống.

          Đo lấy đoạn sản phẩm cần sử dụng, sau đó dùng bút đánh dấu điểm cần cắt. Tiếp theo dùng kéo, đặt lưỡi kéo vào chính xác điểm đã được đánh dấu bằng bút và cắt theo chiều vuông góc với thân ống. sau đó làm sạch sản phẩm chuẩn bị sử dụng đặc biệt là phần gia nhiệt ( Phần tiếp xúc với các đầu hàn).

           Lắp đầu hàn gia nhiệt tương ứng với sản phẩm chuẩn bị hàn và cấp điện cho máy hàn để đến khi máy đạt nhiệt lượng cần thiết thì bắt đầu tiến hành hàn.

3/       Gia nhiệt và hàn.

          Lấy hai sản phẩm cần gắn kết đẩy vào hai đầu hàn tương ứng theo phương vuông góc với máy hàn, trong quá trình đẩy không nên xoay hay vặn sản phẩm. đẩy sản phẩm vào sao cho phần sản phẩm tiếp xúc hoàn toàn với đầu hàn. Thời gian gia nhiệt cho sản phẩm được tính từ khi sản phẩm tiếp xúc hoàn toàn với đầu hàn và được quy định theo bẳng ở dưới đây. Sau khi đủ nhiệt lượng cần thiết cần nhanh chóng rút ra, chú ý cũng phải rút theo phương vuông góc với thân máy hàn và đồng thơi không được xoay văn.

          Sau đó nhanh chóng đẩy hai đầu sản phẩm vừa gia nhiệt cho đến khi đạt độ sâu cần thiết và cuối cùng là công tác hiệu chỉnh mối hàn theo mong muốn và chờ nguội.

Xem thêm: Ống nước hàn nhiệt là gì?

Hotline: 0984 084 881 Top